E-Katalog
Özel Güvenlik Personelinin Yetkileri

Özel Güvenlik Personelinin Yetkileri

Özel güvenlik personelinin günümüzde yoğun olarak artmasına sebep olan durumların başında güvenlik ihtiyacının artmasıdır. Bu durumda özel güvenlik olmak için gerekli koşulları sağlayan adaylar sınavlardan başarıyla geçtikten sonra özel güvenlik personeli olabilmektedir. Güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli kanunlar açıkça yetkilendirme de bulunmuştur.

Güvenlik görevlileri kamu veya özel sektörde iş kanununda belirlenmiş genel çalışma yükümlülüklerine bağlı ve bu konuda kişi, mal ve hizmetlerin güvenliğini sağlamakla sorumlu kişilerdir.

Özel güvenlik personelinin yetkileri hakkında tüm merak edilenleri güncel olarak hazırladık.

Kanunların vermiş olduğu yetki ve sorumlulukların tam olarak nasıl uygulanacağı hakkında bilgileri şimdi açıklıyor olacağız.

Şimdi sizlere özel güvenlik personelinin yetki ve sorumluluklarından kısaca bahsedelim.

Özel Güvenlik Personelinin Yetki ve Sorumlulukları

Özel güvenlik personeli için belirlenen yetki ve sorumluluklar, bu görevlilerin çalışma alanı sorumluluğu ve çalışma saatleri içerinde olmak kaydıyla geçerlidir. Bu nedenle aşağıda belirtilen maddelerden bir tanesi istisnai (*) olmak kaydıyla mesai saatiniz ve çalışma alanınızın dışında olduğunuz noktalarda özel güvenlik sıfatıyla herhangi bir olaya müdahale edemezsiniz. Bu kanunda açıkça belirtilmektedir.

Aşağıdaki maddeler sorumluluk alanınızdaki ve mesai saatleriniz içindeki sizlere tanınan yetki ve sorumluluklardır.

Yetki ve Sorumluluklar Listesi

 • Çalışma alanı içerisinde güvenliğini sağladığı alanlara girmek isteyenleri dedektörle aramak ve kişilerin yanlarında getirdikleri eşyaları tehlikeye duyarlı kapılardan veya X-Ray cihazlarından geçirmelir.
 • Toplantı, konser veya spor müsabakası toplu etkinliklerin girişlerinde kimlik sorma görevi bulunduğu gibi kişilerin üstlerini dedektörle arama veya X-Ray cihazlarından geçirmelidir.
 • Özel güvenlik personelinin aynı zamanda Ceza Muhakemesi Kanununun 90. maddesi gereği yakalama yetkisi tanınmıştır.
 • Özel güvenlik personelinin; görev alanında hakkında yakalama emri çıkartılmış veya hak mahrumiyeti kararı bulunan şahısları kanunda kanunda belirtildiği gibi yakalama ve arama yetkisi bulunmaktadır.
 • Güvenlik görevlisinin olası bir doğal afette yardım istenmesi durumunda (sadece görev alanındaki) işyeri ve konutlara girebilme yetkisi bulunur.
 • Çoğunlukla havaalanları, limanlar, tren istasyonları ve terminaller gibi insanların toplu şekilde ulaşım sağladıkları tesislerde kişilere kimlik sorma, özel algılayıcı kapıdan geçirme ve bu kişilerin üstlerini dedektör ile arama yetkisi bulunur.
 • Kolluk kuvvetlerine, olası bir suç teşkil eden durumları veya tehlike doğurabilecek şüpheli eşyaları belirtmek suretiyle emaneti alma yetkisi bulunur.
 • Özel güvenlik personelinin sahibi bulunmayan veya kayıp bir eşyayı emanet birimine bırakması veya şahsi olarak çalışma alanında ematte tutması herhangi bir sahibi olmayip bulunan bir eşyayı sorumlu olduğu güvenlik amirine bildirip emanete alabilir.
 • Özel güvenlik çalışanları bir kişinin vücudu ve sağlığı açısından bir tehlike sezmesi durumunda (çocuğa şiddet veya kendini koruyamayacak kişiye karşı şiddet uygulandığını görmesi halinde) görev alanı ve mesai saati dışında olsa bile müdahale hakkı tanınmaktadır(*).
 • Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan adlî kolluk görevlisi, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder. (Ceza Muhakemesi Kanunu 168. Madde)
 • Özel güvenlik şirketi çalışanları Türk Medeni Kanunu Madde 981 (Sayfa 154), Borçlar Kanunu Madde 52Türk Ceza Kanunu Madde 24 – 25‘e binaen kişilere karşı zor kullanma yetkisi tanır.

Özel Güvenlik Zor Kullanabilir Mi?

Özel güvenlik şirketi çalışanlarının yakalama ve zor kullanma yetkileri kanunda açıkça şekilde belirtilmektedir. Bundan anlaşılacağı üzere özel güvenlik görevlilerine bu yetkiler için esneklik tanınmayıp şahsi veya keyfi olarak yetki ihlali durumlarında 5188 sayılı kanun gereği gerekli makamlarca ceza işlemi uygulanacağı belirtilir.

BLOG
Canlı Destek! Çevrimiçi