E-Katalog
Özel Güvenlik Şirketinin Karşılaştığı Sorunlar

Özel Güvenlik Şirketinin Karşılaştığı Sorunlar

Bir kuruma gittiğimizde bizi karşılayan veya yönlendiren çoğu zaman özel güvenlik şirketlerine bağlı güvenlik personelleridir. Güvenliğin çok önemli olduğu son zamanlarda özel güvenlik personellerine olan ihtiyaç da bir hayli artmıştır. Hayatımızın birçok alanında karşılaştığımız her güvenlik personeli, bir özel güvenlik şirketi bünyesinde çalışmaktadır. Sektörde yaşanan bazı sorunlar ise hem şirketleri hem de personelleri olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. Bu yazımızda personel ve şirketlerin güvenlik sektöründe yaşadığı sorunlara değineceğiz.

Güvenlik şirketleri, personelleri aracılığı ile sunduğu tüm güvenlik hizmetlerini 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu kapsamında gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda sektörde yer alan tüm özel güvenlik personelleri bu kanun kapsamında yetkilendirilmektedir. İlgili kanun tanımında da belirtildiği üzere, özel güvenlik şirketleri genel kolluk hizmetlerine yardımcı bir özel kolluk kuvveti olarak faaliyet göstermektedir. Şirketler, gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetlerini de bu kapsamda yürütmektedir.

Güvenlik şirketleri güvenlik hizmetlerini yerine getirirken bazı sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu sorunların başında ise sunulan hizmete karşılık gelen maddi karşılığın alınamamasıdır. Ülkemiz şartlarında birçok kurum ve kuruluş özel güvenlik hizmetlerini talep etmektedir. Ancak oluşan maliyetleri karşılama konusunda çekimser davranmaktadır. Bu davranış da özel güvenlik şirketlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü güvenlik şirketleri talebe yönelik adımlar atmakta ve gerektiğinde ek personel temini sağlamaktadır. Sunduğu hizmetin maddi karşılığı alınmadığında ise hem güvenlik firması hem de güvenlik personelleri mağdur olabilmektedir.

Özel Güvenlik Şirketinin Karşılaştığı Sorunlar

Özel Güvenlik Personellerinin Yaşadığı Sorunlar

Her sektörde olduğu gibi güvenlik sektöründe de çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Personellerin yaşadığı bu sorunlar zamanla daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bu sebeple şirketlerin personellerine bu konuda destek olması gerekmektedir.

Fazla Mesai

Güvenlik hizmetlerinde mesailer 8 saatlik vardiya sistemlerine bağlı olsa da çalışma saatleri çoğu zaman bu saatlerin üstündedir. Şirketler maliyetleri düşürmek adına genellikle 12 saat vardiya sistemlerini tercih etmektedir. Personeller fazla mesaiye yönelik ücretlerini alsalar da yoğun çalışma saatleri personelleri bir hayli yormaktadır. Personellerin bu şekilde çalışmaları da hem fiziksel hem de mental açıdan yorulmalarına sebep olmaktadır. Bu durum da iş performanslarında ciddi düşüşlere neden olmaktadır.

Şirketlerin bu konuda iyileştirmeler yapmaları personellerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Bu doğrultuda yapılacak en önemli şey personel sayısının arttırılması ve oluşan mesai yoğunluğunun azaltılmasıdır.

Maaş ve Ek Ücretler

Güvenlik personelleri için ödenen ücretler projeden projeye değişiklik gösterse de genellikle asgari ücret seviyesindedir. Yol ve yemek ücretleri de eklendiğinde personellerin maaşları yüksek gibi algılanmaktadır. Ancak bu durum sanıldığının aksine doğru değildir. Çünkü maaş harici destek ödemeleri ilgili kartlara yatırılmakta ve sadece o amaçla harcanabilmektedir.

Maaş konusunda diğer önemli bir husus da maaşların zamanında ödenmesidir. Personelin maaşını zamanında ödenmemesi kendisini ve sosyal hayatını da etkilediğinden dolayı sorun yaratabilmektedir. Çoğu şirket personellerini bu konuda ciddi anlamda mağdur etmektedir.

Ritim Grup maaş ödemeleri konusunda oldukça profesyonel davranmaktadır. Bu özelliği ile kendini diğer özel güvenlik şirketlerinden büyük ölçüde ayırmaktadır. Çünkü şirketimiz tüm personellerine değer vermekte, her konuda profesyonel davranmaktadır.

Çalışma Şekli ve Koşulları

Güvenlik sektöründe yer alan hizmetler genellikle proje bazlı olarak belirlenmektedir. Yani güvenlik personelleri bu hizmetlerde proje bazlı çalışmaktadır. Bu durum güvenlik personelleri açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bunun getirdiği sonuçlar arasında da sebepsiz işten çıkarılma gelmektedir.

Personellerin bu şekilde çalışmaları ve sebepsiz işten çıkarılmaları da çalışanlar açısından büyük sorun yaratabilmektedir. Personellerin çalışma ortamında karşılaştığı bir diğer sorun ise hiyerarşiden kaynaklanan sorunlardır. Özel güvenlik personelleri her ne kadar güvenlik şirketine bağlı olarak çalışsa da pratikte görev yaptığı alanda yer alan yetkili kişiler ile daha fazla vakit geçirmektedir.

Sahada vakit geçirdiği kişilerin güvenlik personeline olan tutum ve davranışları da personelin bu anlamda olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple güvenlik personelleri dışlanmadan ve mobbing yapılmadan iyi şartlar altında çalıştırılmalıdır.

BLOG
Canlı Destek! Çevrimiçi