E-Katalog

Özel Güvenlik Hizmetleri

Özel güvenlik hizmetleri gerçek ya da tüzel kişilerin yaşam hakkı, işletme yönetimi hakları, zilyetlik hakkı ve mülkiyet hakkı gibi haklarının korunması amacı ile verilen hizmetleri ifade etmektedir. Özel güvenlik ise bu koruma işlemini gerçekleştiren kişilere verilen isimdir. Bu noktada firmamız Ritim Grup müşterilerine yılların getirdiği bilgi ve tecrübe ile oldukça kaliteli bir şekilde özel güvenlik hizmetleri sunmaktadır.

İnsanlar var olduğu günden bu yana güvenlik ihtiyacını hissetmiştir. Bu nedenle güvenlik unsurunun da en az insanlık tarihi kadar eski olduğunu ifade edebilmek mümkündür. Günümüzde teknolojinin de gelişim göstermesi ile birlikte güvenlik unsuru da çok farklı bir boyut kazanmıştır. Bu noktada kişilerin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için çeşitli hizmetlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Peki, özel güvenlik hizmetlerinin kapsamı nedir? Gelin inceleyelim.

Özel Güvenlik Hizmeti Kapsamı

Özel güvenlik hizmetinin en temel kapsamı kişilerin mal ve can güvenliğini sağlamak şeklinde açıklanabilir. Bu doğrultuda özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenliklerin görev süreleri boyunca güvence altına aldıkları ve korudukları gerçek ya da tüzel kişiler bulunmaktadır. Bazen koruma ise can güvenliğine yönelik olurken bazen ise mal güvenliğine yönelik olabilmektedir. Bazen ise hem mal hem de can güvenliği koruması gerçekleştirilebilmektedir. İnsanların can ve mal güvenliğinin korunması için verilen özel güvenlik hizmetleri kapsamında birtakım yasalarında bulunduğunu ifade edebilmek mümkündür. Özel güvenliklerin görev ve sorumlulukları söz konusu yasa ile düzenlenmiştir. Özel güvenlik hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili kanunları şu şekilde sıralayabiliriz. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun.

Ritim Grup Kalitesi ile Özel Güvenlik Hizmetleri

Yukarıda da bahsedildiği gibi özel güvenlik hizmetleri can ve mal güvenliği için oldukça önemlidir. Bu noktada firmamız Ritim Grup, müşterilerine en kaliteli ve en güvenilir özel güvenlik hizmetleri sunmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.