E-Katalog
Özel Güvenlik Bir Suçlu Yakalayınca Neler Yapar?

Özel Güvenlik Bir Suçlu Yakalayınca Neler Yapar?

Özel güvenlik, görevi gereği gün içinde birçok kişi ile muhatap olmaktadır. Bulunduğu alanda güvenliğin sağlanması amacıyla kanunen verilen haklarını kullanmakta özgürdür. Tanınan haklar neticesinde eğer bir potansiyel suçlu gözlemlenirse öncelikle amacını anlamaya çalışmalıdır. Tavır, davranış ve tutumu kişinin korkmuş olmasına veya tehlikeli birşeyler yapıyor olması anlamına gelebilmektedir. Bu yüzden gözlem yeteneği olan bir özel güvenlik görevlisi insanların duruşlarından ve konuşmalarından fikirler edinebilmektedir.

Belirli durumlar karşısında sergilenmesi gereken davranışların neticesinde bir suçlu yakalandığında etkinliğinin zayıflatılması gerekmektedir. Bu nedenle gerek kelepçe takılması gerekse hareket alanının kısıtlanması özel güvenliğin yetkisi ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Özel Güvenlik Görevlisinin Temel Görevleri

Özel güvenlik görevlilerinin temel görevleri kanun maddeleriyle sabittir. Ayrıca mevzuatın tamamı dikkate alındığında kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale edebilmektedir. Kolluk kuvvetlerini (polis veya jandarma) suç mahalline davet etmelidir.

Özel Güvenlik Bir Suçlu Yakalayınca Neler Yapar?

Kolluk kuvveti olay yerine gelene kadar soruşturmanın yürütülmesini sağlayacak bilgi, belgeleri ve tanıkları korumaya alır. Güvenlik ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle birlikte gerekli hallerde araştırma ve delil toplama faaliyetlerine yardımcı olmalıdır.

Bu nedenle; güvenlik görevlisinin görev alanında bir olayın meydana gelmesi halinde amaç sadece delillerin korunması olmamalıdır. Olay yerinden karşılaşılması muhtemel tehlikeler (patlayıcı maddeler, zehirli veya patlayıcı gazlar ve tehlikeli kimyasallar) olması halinde çevre alanların korunması öncelikler arasında olmalıdır. Bu gibi durumların fark edilmesi haliden olay yerine gelen kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmış olmalıdır.

Özel Güvenlikler Bir Suçlu Yakalandığında Neler Yapar?

Şimdi bir suçlu yakalandığında neler yapılması gerektiği konusuna geçiş yapalım.

  • Kişini üstü kanunların el verdiği ölçüde aranmalıdır.
  • Karşılık vermesi veya kurtulma girişiminde bulunması halinde kelepçe takılması gerekmektedir (18 yaşından küçükse takılamaz).
  • Kişiye yaptığı veya yapacağı etki sebebiyle aşırı kuvvet uygulanamaz. Adım adım tepkisine göre artırılması uygundur.
  • Şahıs yakalandıktan sonra yapılması gereken işlemler bekletilmeden uygulamaya konulmaldır.
  • Şahsın yakalanmasından sonra kolluk kuvvetlerinden sabıka teyidi yapılmalıdır. Sabıkası varsa kolluk kuvveti gelene kadar güvenle tutulmalıdır. Aksi halde şahıs bekletilmeden salıverilmelidir.
  • Meşru müdafaa söz konusu olduğunda özel güvenlik öncelikle kendisini korumakla yükümlüdür.
  • Ayrıca olay yerinin ve delillerin korunması yine suçlu yakalandıktan sonra yapılması gereken görevlerden biridir.

Özel güvenlik personelinin çalışma alanında uygulaması gereken en temel duruş, güvenlik kartını yakasından çıkarmadan görevine devam etmektir. Çünkü yaka kartı yakasında olmayan personel kanunun kendisine tanımış olduğu hakları kullanamamaktadır. Bu nedenle eğer bir suçlu yakalandıysa özel güvenlik personeli sonraki görevinlerini yerine getirememektedir. Çünkü bu işin en temel noktası vatandaş olmadığı ve kanundaki devlet memuru kapsamında görev alacağı gerçeğini ortaya koymaktadır.

Özel güvenlik personeli kanunlara tamamen bağlı olarak görevini yerine getirmelidir. Sağladığımız gelişmiş güvenlik eğitimleri teknolojik açıdan ve çağımızın güvenlik kapsamlarını da dahil eder şekilde sunulmaktadır.

BLOG
Canlı Destek! Çevrimiçi