E-Katalog
Özel Güvenlik Sertifikası için Gereken Eğitim Süresi

Özel Güvenlik Sertifikası için Gereken Eğitim Süresi

Özel Güvenlik Sertifikası, özel güvenlik şirketinde çalışacak özel güvenlik personellerinin sahip olması gereken, bakanlık onaylı bir belgedir. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu gereği ilgili personellerin sertifikanın yanında yine bakanlık onaylı özel güvenlik kimlik kartına da sahip olması gerekmektedir. Sertifika ve kimlik kartlarının alınabilmesi için de özel güvenlik kursuna başvurulması gerekmektedir. Özel güvenlik kursları, 5188 sayılı kanun çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurs tarafından sunulan eğitim, personelin faaliyet göstereceği hizmete göre değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda personelin silahlı veya silahsız olarak farklı eğitimler almasını sağlamaktadır.

Ritim Grup, alanında uzman kadrosu ile özel güvenlik kursu olarak uzun yıllardır hizmet vermektedir. Şirketimizi ise diğer özel güvenlik şirketlerinden ayıran birçok özellik bulunmaktadır. Bu özelliklerin içinde en önemlisi ise eğitim hizmetlerinin yanında güvenlik hizmetleri de sunuyor olmasıdır. Bu sayede Ritim Grup bünyesinde eğitim alan ve başarılı olan personellerimizin istihdamı da tarafımızca sağlanmaktadır.

Özel Güvenlik Sertifikası Eğitim Süreci

Özel güvenlik şirketinde çalışmak isteyen adayların öncelikli olarak özel güvenlik kursuna kayıt olmaları gerekmektedir. Ardından 120 saatlik özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Aday silahlı özel güvenlik sertifikası alacak ise bu eğitimin 20 saati silah ve atış eğitimine ayrılmaktadır. Aday, silahsız özel güvenlik sertifikası alacak ise eğitim süreci teorik eğitim ile tamamlanmaktadır. Kursumuza başvuran adaylar faaliyet gösterecekleri sektöre yönelik ek eğitimleri yine Ritim Grup farkı ile alabilmektedir.

Özel güvenlik eğitim süreçleri yine 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Bu bağlamda eğitimin süresi, ders süreleri ve ders içerikleri kanun kapsamında yürütülmektedir. Kanun içeriğinde özel güvenlik kurs eğitimlerinin günlük 8 saatten, haftalık ise 48 saatten fazla olmaması gerektiği belirtilmiştir.

Özel Güvenlik Eğitimlerinde Atış Başarısı

Özel güvenlik kursuna silahlı özel güvenlik görevlisi olmak için başvuran adaylar teorik ve pratik olmak üzere silah eğitimine tabii tutulmaktadır. Silah eğitimi ise iki aşamada tamamlanmaktadır. Teorik eğitimde silahın kullanımı ve çalışma presipleri gibi temel bilgiler anlatılmaktadır. Eğitimin ikinci bölümünde ise atış faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Atış yapacak adaylar, 15 metre uzaklıkta bulunan hedefe 25 fişek atışı gerçekleştirmektedir. Adayın başarılı sayılabilmesi için 25 fişeğin en az 15 tanesinin hedefi bulması gerekmektedir.

15 adet fişeği isabet ettiremeyen adaylara başarılı olana kadar ek fişek hakkı tanımlanabilmektedir. Ancak bu durum poligon yetkilisi ve eğitim yetkilisi tarafından imzalı tutanak ile kayıt altına alınmaktadır.

Özel Güvenlik Eğitimlerine Katılmak Zorunluluğu Var Mı

Özel güvenlik kursuna kayıt olan adayların eğitim süresi boyunca derslerin yaklaşık %70’ine katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Kabul edilebilir bir mazaret sunmadığı halde derslerin %10’una katılmayan adayların kurs ile ilişiği kesilmektedir.

Özel Güvenlik Sertifikası Sınav İçeriği ve Başarı Durumu

Özel güvenlik kursunu başarı ile tamamlayan adaylar yazılı sınava tabii tutulmaktadır. Yazılı sınav, eğitim konularından oluşan 100 soru ve silah bilgisi konularından oluşan 25 soru içermektedir. Silahlı özel güvenlik adayları 100 soruya ek olarak 25 adet silah sorularını da yanıtlaması gerekmektedir. Yazılı sınavın ardından adayların 15 metreden 5 atış sınavı gerçekleştirilmektedir.

Sınavda Başarılı Olma Durumu

Özel güvenlik personeli olacak adayların eğitim konularını içeren 100 soruluk sınavdan en az 60 puan almaları gerekmektedir. 60 puan altı alan adaylar başarısız sayılmaktadır. 25 soruluk silah bilgisi içeren sorular 50 puan, atış sınavı ise 5 atış için 50 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Silahlı eğitim alan adayların başarı puanları silah kısmını oluşturan iki sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.

Örnek verecek olursak,

Silahsız özel güvenlik adayının 100 soruluk yazılı sınavdan en az 60 puan alması başarılı olarak değerlendirilmektedir.

Silahlı özel güvenlik eğitimi alan adayın başarılı sayılabilmesi için,

  • 100 soruluk yazılı sınavdan en az 60 puan,
  • 25 soruluk silah eğitimi sınavından 50 puan üzerinden en az 40 puan
  • Atış sınavında 5 atıştan en az 3 tane isabetli atış (isabetli atış başına 10 puan)

şartları bulunmaktadır. Bu doğrultuda adayın sınav puanı, silah sınav puanı (40) ile atış sınav puanı (30) toplanarak hesaplanmaktadır. Adayın genel başarı puanı ise yazılı sınav puanı (60) ile silah sınavı puanının (70) toplanıp ikiye bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Sınavlarda yukarıda bahsettiğimiz şekilde puan alan bir aday 65 puan ile başarılı sayılmaktadır.

Sınavlarda başarısız sayılan adaylar kursa devam etmesine gerek kalmadan aynı yıl içerisinde 3 sınava daha katılabilirler. Toplam 4 sınavda da başarısız olan adayların tekrar özel güvenlik kursuna katılmaları gerekmektedir.

Silahsız Özel Güvenlik Adayları Atış Yapar Mı

Silahsız özel güvenlik adaylarının yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir. 60 puan adayın başarılı olması için yeterli sayılmaktadır. Bu bağlamda silahsız özel güvenlik personeli olacak adayların atış yapmasına gerek yoktur.

BLOG
Canlı Destek! Çevrimiçi