E-Katalog
Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitim (T2)

Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitim (T2)

Ders Adı Ders Saati
Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları  20 saat
Güvenlik Tedbirleri  20 saat
Güvenlik Sistem ve Cihazları  5 saat
Temel İlk Yardım 10 saat
Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı 8 saat
Etkili İletişim 12 saat
Kalabalık Yönetimi 10 saat
Kişi Koruma 9 saat
Uyuşturucu Madde Bilgileri  2 saat
Genel Kollukla İlişkiler 4 saat
TOPLAM  100 saat

 

Silahsız Özel Güvenlik Temel Eğitimi

5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanuna göre, Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adayların, en az ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş (19 yaşından gün almış) olma şartı aranmaktadır. 26 Haziran 2004 yılında yürürlüğe giren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu, kamu güvenliğini tamamlayıcı özel güvenlik hizmetlerinin sunulmasına ilişkin gerekli maddeleri belirlemektir. Aynı zamanda özel güvenlik izinlerinin sağlanmasını ve bu konuda özel güvenlik personeli için gerekli eğitimi sağlayan kuruluşların ruhsatlandırılıp denetlenebilir olmasını sağlamaktır.

18 yaşını doldurmuş her sağlıklı birey, Ritim Grup Özel Güvenlik firmamız ile iletişime geçerek gerekli güncel bilgiyi alabilir.

Silahsız özel güvenlik olmak için aranan şartlar ve koşullar; KBB (Kulak, Burun, Boğaz), Nöroloji, Göz ve Psikiyatri muayenelerinden sonra görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir raharsızlığının bulunmaması,

Silahsız Temel Eğitim İçin İstenen Belgeler

  1. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet -  Arkalı-Önlü)
  2. Resim - Biyometrik (4 Adet)
  3. İkametgah (E-Devletten Çıkartılabilir.)
  4. Diploma Fotokopisi (En Az Ortaokul)
  5. "Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur" İbareli Sağlık Raporu (Devlet hastanesi'nden tam teşekküllü rapor)

NOT: Yanlış veya eksik sağlık raporu aldığınızda hem zaman hem de ücret kaybı yaşayabilirsiniz. Sağlık raporu almadan önce mutlaka bize sorunuz.

Kayıt işlemlerinin başlaması için eğitim kurumumuza T.C. Nüfus Cüzdanınız ile başvurabilirsiniz. Kayıt işlemi alınıp daha sonradan diğer evrakları eğitim başlayana kadarki süreçte tarafımıza iletebilirsiniz.

Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere uzman eğitmenlerimiz toplam 100 saatlik eğitimi teorik ve uygulamalı olarak vermektedir.

Canlı Destek! Çevrimiçi