E-Katalog
Güvenlik Danışmanlığı

Güvenlik Danışmanlığı

5188 sayılı "Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun" kapsamında özel güvenlik biriminizin kurulması, personel temini, işe alım süreci ve sonrasında tüm özlük işlemlerinin yerine getirilmesi, vardiya düzeni, ikame personel temini, personelin kıyafet ve teçhizat zimmeti, personelleri gece/gündüz, sırasız ve zamansız denetlenmesi, denetim raporlarının sunulması, personel puantajlarının, hakedişlerinin hesaplanması, bordrolarının oluşturulması, SGK bildirgelerinizin ödemeye hazır hale getirilmesi tarafımızca yapılır. Siz sadece kendi işinize zaman ayırırsınız.


Hizmetlerimiz

• Risk analizleri,
• Kurumsal güvenlik politikası oluşturulması,
• Risk ve tehdit düzeylerine göre yapısal güvenlik önlemleri tasarımı,
• Güvenlik hizmeti planlaması,
• Rutin ve acil durum prosedür ve planlarının hazırlanması,
• Kriz yönetimi,
• Güvenlik sistem ve hizmetleri şartnamelerinin hazırlanması,
•Uygulamaların denetlenmesi.