E-Katalog
AVM Özel Güvenlik Görevlisi Olmak Zor Mu?

AVM Özel Güvenlik Görevlisi Olmak Zor Mu?

AVM özel güvenlik görevlisi olmak için birçok kriteri bilmeniz ve eksiksiz uygulamanız gerekmektedir. Çünkü AVM’ler yoğun insan akışı içindeki ticaret merkezleridir. Güvenlik unsurları gereği dikkat edilmesi gereken, yapılması uygun görülmüş davranışlar ve yasal çerçeve kapsamında yazımızın detaylarında sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Yazımızı 4 ana başlıkta inceleyeceğiz.

AVM özel güvenlik görevlisinin çalışma saatleri, maaş aralığı, çalıştığı alanlardaki görevleri, özel yetkilerilerini paylaşacağız.

AVM Özel Güvenlik Görevlisi İçin Çalışma Saatleri

Bu konu çokça anlaşmazlık yaşanmaktadır. İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği kapsamında (Madde 4.) Gerçeği şudur ki;

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş (45) saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

AVM Özel Güvenlik Görevlisi İçin Çalışma Saatleri

Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir.

Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.

Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılmasında;

a) 4857 sayılı İş Kanununun 41, 42 ve 43 üncü maddeleri,
b) 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

AVM Güvenlikleri Ne Kadar Maaş Alıyor?

Alışveriş merkezinde çalışan personellerin ne kadar maaş aldığını merak ediyor olabilirsiniz. Ayrıca özel güvenlik başlı başına severek ve dikkatle yapılması gereken bir meslektir. Tabii ki alacağınız maaş da büyük bir öneme sahiptir.

2021 yılı itibariyle AVM özel güvenlik görevlisi için farklı maaşlar belirlenmiştir.

AVM silahlı özel güvenlik personelleri 3.000 TL ve üzeri maaş +ek çalışma ve özel görevlendirmeler) almaktadır.

AVM silahsız özel güvenlik personellerinin maaşları 2.825 TL ‘den başlamaktadır. Tabii ki ek görevler mesai süreleri de maaşın artmasında belirleyici etmenleri oluşturmaktadır.

Bunlardan en önemlisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı veya silahsız olması durumudur. Silahlı özel güvenlik temel eğitimi alan personeller silahsız özel güvenlik temel eğitimi alan personellere oranlar daha yüksek maaş almaktadır. Bu nedenle görev aldığınız iş alanında projenin silahlı veya silahsız olması belirleyici kural olmaktadır.

Bu yüzden silahlı özel güvenlik veya silahsız özel güvenlik seçeneklerinden birini seçmeniz sizlere yardımcı olacaktır. Kendinize en uygun kursu seçerek iş hayatınıza hemen başlayabilirsiniz.

AVM Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri Nelerdir?

Ziyaretçileri Arama Yetkisi

Bir alışveriş merkezine ziyarete gelen kişileri diğer insanların da güvenliğini sağlamak en önemli görevlerdendir. Çünkü X-Ray cihazlarında düzenli ve kontrollü olarak geçiş sağlanmalıdır. Ziyaretçi profili, duruş ve bakışlara göre sezinleme yetisine sahip kişiler tehlikeleri önceden sezip müdahale edebilmektedir. Özel güvenlik kursumuzda verdiğimiz derslerde tüm detaylarına kadar bu konuları anlatıyoruz.

AVM İçerisinde Şüpheli Şahıslara Kimlik Sorma

Kimlik kontrolü yapılması AVM içinde çok uygun bir görüntü oluşturmaması, izyaretçileri korkutması veya şüpelendirmesi kişileri alışverişten soğuttuğu için çok tercih edilen bir yöntem olmamaktadır. Daha çok dış görevlerde ve bazı özel kurumlarda bu kurallar uygulanmaktadır. Yine de AVM içerisinde dengesiz ve tehlikeli hareketler sergileyen kişilerden şüphelenilmesi durumunda kimlik sorma yetkisini kullanabilmektedir.

Emanete Alma ve El Koyma Yetkisi

Şahıslar adına bırakılan paket, evrak, eşya veya unutulmuş/kayıp eşyaların bulunduktan sonra muhafaza altına alınması gerekecektir. Ayrıca suç veya delil teşkil edebilecek eşyaları emanete alma hakkına sahiptir. Dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kendine teslim edilen eşyalar veya bulduğu eşyalar adına tutanak tutmak zorundadır. Emanete alınan eşyalar hakkında tutanak tutulup en az iki kişi ile imza altına alınmalıdır. Eğer suça sebebiyet verebilecek eşyalar emanete alınacaksa muhakkak genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi gerekir.

AVM Özel Güvenlik Görevlisi Yetkileri Nelerdir

Yakalama Yetkisi

AVM özel güvenlik görevlisi yakalama yetkisini suçüstü halinde ve görev alanları içerisinde kullanabilmektedir. Eğer kişi hakkında yakalama veya mahkûmiyet kararı varsa kendi vücut bütünlüğü ile sağlığını tehlikeye atan kişilere müdahale etme yetkisine sahiptir. Ayrıca delilleri güvenlik güçleri gelene kadar korumak ve bunlara zarar vermeye çalışanları yakalama yetkisine sahiptir.

İşyeri ve Konuta Girme Yetkisi

Olağanüstü durumlarda (yangın, deprem, sel) ve imdat istenmesi halinde üniformalı olarak kimlik kartı yakasında görünecek şekilde görev süresi boyunca görev alanında bulunan işyerlerine ve konutlara girme yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca kadın ve çocuğa karşı işlenen şiddet, gebelik halindeki kadına, yaşlılara ve kendini savunamayacak durumda olanlara karşı işlenen suçlarda ise kuvetin karşısında durup engel olarak emniyet güçlerine haber vermesi gerekir.

Zor Kullanma Yetkisi

AVM özel güvenlik görevlisi zor kullanma hallerinde yasaya göre davranmak zorundadır. Aksi halde ceza veya tazminat ödemekle karşı karşıya kalmaktadır. Yasalar tarafından tanınan özel güvenliğin zor kullanma yetkilerine detaylıca bakacak olursak herhangi bir saldırıyı veya tehdidi defetme, durdurma amacıyla bedeni güç ve manevi güç gibi durumlar oluştuğunda silah kullanmaya kadar kademeli şekilde artan zor yetkisini kullanabilir.

AVM özel güvenlik görevlisi ve farklı kurumlarda görev yapan özel güvenlik personellerinin yetkileri benzerdir. Bazı projelerde kanun el verdiği sürece farklılıklar olabilmektedir.

AVM Özel Güvenlik Görevlisi Olmak Zor Mudur?

  • Uzun süreler ayakta kalmanız gerekmektedir.
  • Duyarlı ve dikkatli olmak için her zaman titizlikle yaklaşmalıdır.
  • Kişilere psikolojik açıdan yaklaşıp yatıştırıcı olmak zorundadır. Daha fazla sabır gerektirdiğini de belirtmek isteriz.

AVM ‘lerde özel güvenlik görevlisi neler yapar konusu için madde madde hazırladığımız içeriği ziyaret ediniz.

BLOG
Canlı Destek! Çevrimiçi