E-Katalog
Teknik Bordrolama

Teknik Bordrolama

Yasal zorunlulukları yerine getirmek için bir departman çalıştırmak yerine, iş yerinizdeki personel ve özlük işlerine ait her türlü operasyonel işlemlerinin yürütülmesi, iş ve sosyal güvenlik hukuku, sosyal sigortalar yasaları çerçevesinde her türlü yasal raporlamanın e-bildirge dosyalarını uzaktan yönetim kapsamında sunduğumuz Teknik Bordrolama hizmetimizden faydalanarak da çözüm sağlayabilirsiniz.

Bu konuda verdiğimiz hizmetler arasında, işe giriş sigorta bildirgelerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat, ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi. İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi matrah bildirimi vs. belgelerin hazırlanması. İşten çıkış işlemleri sırasında personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması da bulunuyor.

İş Gücü Destek Hizmetleri
Canlı Destek! Çevrimiçi