E-Katalog

Arşiv Araştırma Formu

Arşiv araştırma; kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasıdır.

Arşiv Araştırma Formu

 

Word Formatında İndir

Excel Formatında İndir

 

Canlı Destek! Çevrimiçi